Khi mua sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết Bị Âm Nhạc Hoàng Thái, chúng tôi gởi tới Quý khách hàng những Phương thức thanh toán như sau:

  • Tiền mặt: Giao – Nhận trực tiếp tại điểm bán hàng của Công ty hoặc tại vị trí giao sản phẩm đã được Quý khách thông báo trước.
  • Chuyển khoản: Quý khách hàng chuyển khoản xác nhận đơn mua hàng. Sau khi nhận được số chuyển khoản từ Quý khách, Chúng tôi sẽ tiến hành việc giao hàng – diễn ra trong tối đa 24 tiếng. Chi tiết chuyển khoản:
    • Số tài khoản:
    • Tên tài khoản:
    • Nội dung: Tên KH – Tên sản phẩm – Số điện thoại
  • Trả thẻ: hỗ trợ tất cả các thẻ tín dụng tại vị trí giao sản phẩm do Quý khách chỉ định.