Piano Yamaha và chặn đường trở thành ông lớn trong ngành Piano.

Piano Yamaha là ra đời như thế nào? Yamaha thương hiệu lớn của  Piano Nhật Bản. Nổi tiếng thế giới có lẽ chỉ đứng sau Steinway & Sons của Mỹ. Danh cầm Sviatoslav Richter – một trong ba đại diện kiệt xuất (đã quá cố) của nền âm nhạc biểu diễn của Nga, bên cạnh David […]