Nhịp là gì? Các nhịp trong âm nhạc là gì?

Nhịp là gì? Các nhịp trong âm nhạc là gì? Nếu bạn đang băn khoăn nhịp trong âm nhạc hay nhịp là gì phách là gì thì bài viết này sẽ cô đọng được những kiến thức cần thiết để bạn hiểu rõ hơn vấn đề bạn quan tâm.